WordPress Multisite setup + domain setup

If the scenario is that you have an idea to set up multiple websites but only want to have one admin panel, then you have to take a look at WordPress multisite.

So what is WordPress multisite? It is simply a network of websites that you can manage from one WordPress admin. By default, WordPress has not enabled the multisite feature. This can simply be done by some code in the wp-config file and .htaccess file.

You simply start by following the WordPress guide here https://codex.wordpress.org/Create_A_Network

When you are finished, there are some things you have to do in the Cpanel to get the subdomain to work on your new multisite. This means that you have to have access to your hosting accounts Cpanel.

Now we are going to add a wildcard to your domain, this is for getting your multisite to work after adding a new site.

First login to your Cpanel, then go to domains and add a new subdomain. The new
subdomain should be like this *.yourdomain.com.

In the Subdomain filed you just type *

In the Domain field, you choose the primary domain to your multisite.

And now this is IMPORTANT!!!! In the Document Root, it should only be this entry public_html/

Why?
If WordPress should recognize where the new multisite is it has to point to the «master» install Root of your WordPress multisite installation and not to own folders.

Now that you have created the wildcard subdomain the next thing you have to do is to navigate to Advanced Zone Editor under Domains in Cpanel. Choose your domain in the drop-down field, then find your wildcard record end press edit.

Now change the Type from A to CNAME and set the Adress to your primary multisite address (not IP just the address as yoursite.com)

Now you are ready to go, your site and domain are set up to work with your multisite.

To test it go to your multisite admin and make a new site and test if you can go to the site in your browser. The new site you have created uses a subdomain this you can change to another domain later as described on the next page.

The next challenge is to add a whole new domain to your multisite.

This means that you can have a unique domain on each of your multisite.

The first thing you do after buying a new domain is to point it to the same IP address that your primary domain has.

Next login to Cpanel and go to Domains and Aliases. Go and create a New Alias by typing in your new domain.

After adding the new domain check if the Doman Root is /public_html. Now you are done in Cpanel, go back to your main WordPress install and go to the site you have created and replace the subdomain into your new domain. Rember to save and you are ready to go.

Go on and test the site to see if all is working.

Tritrans versus Google Translate

Det er viktig å bruke de riktige verktøyene i SEO arbeidet med nettsidene eller bloggen din. Og ikke minst er det viktig å gjøre et godt stykke arbeid hvis du er i situasjoner der du skal oversette artikler eller andre tekster fra et språk til et annet. Du må bruke de riktige ordene, grammatikken og de riktige skrivemåtene. Her skal vi ta for oss to hjelpemidler i dette arbeidet, Tritrans og Google Translate.

Mange bruker Google Translate til denne oppgaven, men dette verktøyet er ikke bra nok alene. Det oversetter ikke alle ordene samt at det oversetter kun et alternativ for ordet. Derfor kan sammenhengen bli helt feil siden mange ord kan ha flere betydninger. Det er her det er nyttig å ha et tillegsverktøy som for eksempel Tritrans. Tritrans gjør oppslag i ordbøker på de tre språkene det kan oversettes fra og til. Språkene er engels, spansk og norsk. Ordbøkene som brukes er: Oxford Dictionaries for engelske ord, Real Academia Española for spanske ord og Bokmålsordboka for norske ord.

Når du oversetter tekster er det spesielt tre ting som er viktige:

  • Bruke riktig ord
  • Korrekt stavelse av ordet
  • Korrekt grammatikk og oppbygging av setninger.

For at leseren skal ta teksten seriøst er det viktig å ikke slurve med disse punktene. Du har kanskje sett tekster på nettsider, eller mottatt spam-mail der du tydelig ser at tekstene er direkte og helt ukritisk oversatt med Google Translate. Det er rett og slett bare søppel og helt uleselig.

Tritrans kan hjelpe til bruk av riktige ord

Når du oversetter er det viktig å finne frem til de riktige ordene. Det er her Tritrans kan komme inn som en hjelpende hånd. For å ta et enkelt eksempel kan vi bruke det engelske ordet «find». Hvis hvis vi oversetter dette fra engelsk til norsk gir Google oss resultatet «finne», mens Tritrans gir oss alternativene «finne» og «funn». Samme ordet i og for seg, men litt forskjellige betydninger. Man kan finne en bil, mens en arkeolog oftest gjør et funn. Og fra engelsk til spansk gir Google et alternativ og Tritrans fire alternativ. Slik er det også ofte på norsk. Ordet «account» får et svar av Google og seks svar av Tritrans, og alle brukes i forskjellige sammenhenger. Det er dumt å bomme på dette og det virker uprofesjonelt. Kontroller alltid ved å bruke Tritrans.

Korrekt stavelse av ord

Jeg tror neppe det er mange ting enkelte folk irriterer seg over enn feilstavelser. Hvis du er medlem av et nettforum vil du nok ha erfaring med det. Også kommentarfeltene i aviser på nett flommer over av frustrasjon i så måte. Staver man feil, og ofte så blir det lagt merke til og man fremstår som lite troverdig. For alt i verden! Du må dobbeltsjekke stavemåter. Dette gjelder naturligvis ikke bare når du oversetter, men ellers også. Bruk for eksempel Bokmålsordboka. Har du behov for alternativ kan du bruke synonymordboka. Både Tritrans og Google staver ordene korrekt, men ikke stol på at grammatikken til Google er riktig.

Oppbygging av setninger og grammatikk

La det bare være sagt først som sist: Er du ikke videre språkkyndig når det gjelder språket du oversetter til eller fra, så sett jobben ut til noen som er det. Jeg kan nesten garantere deg at du vil bomme på deler av oversettelsen hvis ikke. Det kan i mange tilfeller være vanskelig nok for profesjonelle å få til dette. Hvis ikke teksten som er oversatt fremstår som 100% leselig og normalt forståelig i forhold til hvordan setningene er bygget opp, så vil du fremstå i et dårlig lys og miste troverdighet. Dette gjelder spesielt om du oversetter faglige og tekniske tekster. Du må ikke bomme her. Få da heller hjelp av noen som kan det. Det er bedre å betale for en slik tjeneste enn å fremstå som inkompetent og uten troverdighet.

Så konklusjonen er at du bør bruke en kombinasjon av for eksempel Tritrans og Google når du oversetter mellom spansk, engelsk og norsk. Oversetter du andre språk må du finne tilsvarende verktøy som kan hjelpe deg.