Hvordan internett har vært med på å spre velferden i verden?

Før internett kom så var verden veldig enkel, det handlet om å ha riktig nettverk og gjerne noen foreldre som hadde banet vei for barna. Dette ga muligheter for de som hadde nettopp dette på plass men for alle andre så var det umulig. Dette gjorde at man fikk familiedynastier som man fortsatt ser rester etter i verden og selvfølgelig i Norge. Nå som vi har hatt internett slik vi kjenner det i snart 20 år så kan man trygt si at dette er i ferd med å endre seg.

Nå har man faktisk alle muligheter foran seg på Internett og verden er mye mindre. Det sitter folk i India som jobber med norske nettsider og man kan som nordmann jobbe for store selskaper i USA fra sofaen. Hvis man skal ha ny jobb så kan man gå på LinkedIn og raskt finne seg et nytt beite. Det er veldig enkelt så lenge du har erfaringen og ikke minst kunnskapen som trengs.

Det samme gjelder hvis man ønsker å starte et eget selskap så er det veldig enkelt å gjøre på internett. Med riktig markedsføring så kan man som et lite norsk selskap nå ut til hele verden og ikke minst selge til hele verden, internett har gjort dette mulig.

Så på mange måter så kan man si at Internett har vært med på å jevne ut forskjellene i verden og fordele velferden bedre. Med velferd så mener vi ikke at du har vunnet stort på guts casino eller at du investerte i Bitcoin tidlig. Vi mener at internett har gjort ting enklere for alle som ønsker å komme seg opp og frem. Det er enkelt å tilegne seg kunnskapen du trenger og du kan bli best i ditt fag dersom du bruker Internett riktig.

Denne utviklingen ser ut til å bare fortsette og det er faktisk ingen grenser for hvor dette kan ende. Her er det helt klart noen vinnere og ikke minst tapere. I Norge så har vi noen vinnere og tapere, de som taper må tilpasse seg. Den største utfordringen for norske bedrifter og nordmenn er at jobbene forsvinner til land med et lavere lønnsnivå. Dette har man spesielt sett i IT-sektoren i Norge men i USA så ser man dette på alle nivåer. I USA så har flere selskaper outsourcet alt i fra IT til kundeservice. Dette er ting man ikke kunne gjort uten internett.