Sensur på Internettet

Reportere uten grenser har laget en liste over «Internettfiender» i verden i dag. Listen innbefatter både land som sensurerer nyheter og informasjon på  Internett, og land som sterkt kontrollerer eller overvåker brukere av Internett.

10 av landene er kristne.
11 av landene er muslimske.