Tritrans versus Google Translate

Det er viktig å bruke de riktige verktøyene i SEO arbeidet med nettsidene eller bloggen din. Og ikke minst er det viktig å gjøre et godt stykke arbeid hvis du er i situasjoner der du skal oversette artikler eller andre tekster fra et språk til et annet. Du må bruke de riktige ordene, grammatikken og de riktige skrivemåtene. Her skal vi ta for oss to hjelpemidler i dette arbeidet, Tritrans og Google Translate.

Mange bruker Google Translate til denne oppgaven, men dette verktøyet er ikke bra nok alene. Det oversetter ikke alle ordene samt at det oversetter kun et alternativ for ordet. Derfor kan sammenhengen bli helt feil siden mange ord kan ha flere betydninger. Det er her det er nyttig å ha et tillegsverktøy som for eksempel Tritrans. Tritrans gjør oppslag i ordbøker på de tre språkene det kan oversettes fra og til. Språkene er engels, spansk og norsk. Ordbøkene som brukes er: Oxford Dictionaries for engelske ord, Real Academia Española for spanske ord og Bokmålsordboka for norske ord.

Når du oversetter tekster er det spesielt tre ting som er viktige:

  • Bruke riktig ord
  • Korrekt stavelse av ordet
  • Korrekt grammatikk og oppbygging av setninger.

For at leseren skal ta teksten seriøst er det viktig å ikke slurve med disse punktene. Du har kanskje sett tekster på nettsider, eller mottatt spam-mail der du tydelig ser at tekstene er direkte og helt ukritisk oversatt med Google Translate. Det er rett og slett bare søppel og helt uleselig.

Tritrans kan hjelpe til bruk av riktige ord

Når du oversetter er det viktig å finne frem til de riktige ordene. Det er her Tritrans kan komme inn som en hjelpende hånd. For å ta et enkelt eksempel kan vi bruke det engelske ordet «find». Hvis hvis vi oversetter dette fra engelsk til norsk gir Google oss resultatet «finne», mens Tritrans gir oss alternativene «finne» og «funn». Samme ordet i og for seg, men litt forskjellige betydninger. Man kan finne en bil, mens en arkeolog oftest gjør et funn. Og fra engelsk til spansk gir Google et alternativ og Tritrans fire alternativ. Slik er det også ofte på norsk. Ordet «account» får et svar av Google og seks svar av Tritrans, og alle brukes i forskjellige sammenhenger. Det er dumt å bomme på dette og det virker uprofesjonelt. Kontroller alltid ved å bruke Tritrans.

Korrekt stavelse av ord

Jeg tror neppe det er mange ting enkelte folk irriterer seg over enn feilstavelser. Hvis du er medlem av et nettforum vil du nok ha erfaring med det. Også kommentarfeltene i aviser på nett flommer over av frustrasjon i så måte. Staver man feil, og ofte så blir det lagt merke til og man fremstår som lite troverdig. For alt i verden! Du må dobbeltsjekke stavemåter. Dette gjelder naturligvis ikke bare når du oversetter, men ellers også. Bruk for eksempel Bokmålsordboka. Har du behov for alternativ kan du bruke synonymordboka. Både Tritrans og Google staver ordene korrekt, men ikke stol på at grammatikken til Google er riktig.

Oppbygging av setninger og grammatikk

La det bare være sagt først som sist: Er du ikke videre språkkyndig når det gjelder språket du oversetter til eller fra, så sett jobben ut til noen som er det. Jeg kan nesten garantere deg at du vil bomme på deler av oversettelsen hvis ikke. Det kan i mange tilfeller være vanskelig nok for profesjonelle å få til dette. Hvis ikke teksten som er oversatt fremstår som 100% leselig og normalt forståelig i forhold til hvordan setningene er bygget opp, så vil du fremstå i et dårlig lys og miste troverdighet. Dette gjelder spesielt om du oversetter faglige og tekniske tekster. Du må ikke bomme her. Få da heller hjelp av noen som kan det. Det er bedre å betale for en slik tjeneste enn å fremstå som inkompetent og uten troverdighet.

Så konklusjonen er at du bør bruke en kombinasjon av for eksempel Tritrans og Google når du oversetter mellom spansk, engelsk og norsk. Oversetter du andre språk må du finne tilsvarende verktøy som kan hjelpe deg.