Nettside for domstolene og de involverte

Aktørportalen er en nettside for domstolene og de involverte som advokater, jurister og lagmenn, til å samle dokumentasjon og informasjon trygt på en elektronisk plattform. Den ble offisielt opprettet for alle domstoler i landet i september 2018 etter den såkalte ELSAM-forskriften i de norske lover.

Aktørportalen er resultat av denne forskriften som sier at domstolene skal ha en felles elektronisk plattform for kommunikasjon. Det ble i mange år gjennomført et prøveprosjekt, med en tilsvarende plattform. Denne fikk stor kritikk for dårlig kapasitet, ustabilitet og problematisk grensesnitt.

Aktørportalen hjelper advokater og domstolene å holde orden på mange ting i den daglige driften som gjør at de kan frigjøre tid til kjerneverdiene sine, nemlig det å gjennomføre de sivile sakene og straffesakene. Det skal spare aktørene for tid gjennom å levere en døgnåpen tjeneste på nett for de involverte. Involverte f.eks. papirer scanner med OCR, laster opp og så kan de hente ned og  dokumenter. De kan også sjekke tidsfrister og gjøre salærbehandlingen mer smidig.

Enten man er selvprosederende, prosessfullmektige, dommer, meddommer, sakkyndig, saksøker, saksøkt, tolk, vitne eller andre kan man få del i saksdokumentene. Det kan være saker mellom arvinger, gruppesøksmål, rettsmekling eller en småkravprosess.

Eller man er del i en straffesak, kan aktor, bistandsadvokat, dommere, forsvarer, offer, vitne, siktet eller andre gjøre det enklere ved å benytte seg av Aktørportalen.

I slutten av oktober 2018 kommer derfor den nye versjonen av Aktørportalen, med oppgraderinger som gjør plattformen enda bedre. Er man delegat må man lese seg opp på oppdateringene, fordi mange av dem omhandler delegater.

Det er vanlig å vente seg at slike programmer trenger jevnlige oppdateringer, noe som er svært viktig å følge ettersom man forhindrer hacking og uønskede motiver.

Er man selvprosederende bør man følge med. De har ikke lenger tilgang til Aktørportalen. Med LOVISA 5.9 oppdateringen skulle hjelpe til mer funksjonalitet, noe som dessverre ikke ser ut til å fungere optimalt. Selvprosederende vil få tilgang igjen når denne oppdateringen er fullbyrdet med de aller beste funksjoner for innsending og nedlasting av dokumenter.

Det kan være lurt å bli mer oppdatert på Aktørportalen da den er obligatorisk.

Aktørportalen, en plattform for de involverte i retten!