Hastighetstest av nettside

Speed test av nettsidene dine er enkelt å utføre. På internett florerer det av ulike typer tjenester som tilbyr å gjennomføre speed test av nettsidene dine. De kan være litt forskjellige i måten de gjennomfører hastighets testen. Men ved å bruke flere kan du sammenligne og få et tilfredsstillende resultat.

Speed test gjøres nærmest leserne dine

Når du skal gjøre en speed test av hjemmesidene eller bloggen din er det viktig å utføre testen nærmest mulig der hvor leserne dine befinner seg. Det nytter ikke å teste farten på en norsk hjemmeside fra en server i USA. Da vil du få resultater som er helt feil. La oss ta to eksempler på hvordan dette fungerer:

  • Du har hjemmesidene dine plassert på en server hos for eksempel HostGator i USA. 95 prosent av leserne dine befinner seg i Norge. Du gjennomfører så en speed test fra en annen server som ligger i USA. La oss si at du da får et resultat som viset at hjemmesiden din laster på 716ms (millisekunder). Du lener deg tilbake og tenker dette gikk jo bra. Ingen ting å si på farten på den hjemmesiden. Men problemet er her at leserne dine sitter i Norge med PCene sine og leser innholdet ditt. De fleste sider hvor du kan ta en speed test har flere lokasjoner du kan velge å teste fra. Er leserne dine i Norge vil det være naturlig å teste fra et sted som er nærmere enn USA. De vanligste lokasjonene å teste fra vil da være Amsterdam eller Stockholm. Tester nå fra en av disse, så finner du kanskje ut at hjemmesiden laster på hele 4,5 sekunder. Og det er jo ikke bra. Da bør du gjøre noe.
  • Du har bloggen din på en server i Oslo hos et norsk webhotell. Leserne av bloggen din befinner seg i Spania, og så tar du en speed test av sidene dine fra en lokasjon i helt nede i Sidney. Du finner ut at sidene laster på 13,5 sekunder og blir naturligvis helt fortvilet. Men hvis du heller tester bloggen fra en server i for eksempel Frankfurt så ser du mer hva den reelle farten vil være.

Som du ser så er det viktig å ikke ta en speed test fra et helt tilfeldig sted. Da kan du fort få helt feil resultater som igjen gjør at du tar helt feil avgjørelser for hvordan du velger webhotell for hjemmesidene eller bloggen din.

Speed test sidene dine med flere tester

Og når du tar testene vil du finne ut at de forskjellige testene også vil ha noe forskjellige resultater selv om du tar en speed test fra nesten samme lokasjon. Det kan være forskjellige årsaker tild dette, men vi skal ikke gå inn på dette her nå. Men vi kan i hvert fall enkelt konkludere med følgende: En speed test skal tas så nært opp mot dine lesere som overhodet mulig, og du skal gjøre nettsidens speed test fra flere tilbydere. Da kan du se på det gjennomsnittlige resultatet og avgjøre kvaliteten nettsidens hastighet.

Speed test kan gjennomføres fra mange aktører, men her har vi samlet et knippe som er mye brukt av både nettsideeiere og utviklere:

Da vet du litt mer om hvordan du gjennomfører en speed test, og har noen nettsider der du kan prøve deg frem og se hvilke resultater du oppnår. Men ha også i minne at du også må se på opplevd hastighet. Altså når du selv navigerer rundt på sidene. Reagerer de lyn-kjapt til tross for at en og annen speed test viser at de er noe trege, så er dette det viktigste. Det er hva brukeren opplever som er viktig. Synes han de er raske og oppfører seg «fint», så forlater han ikke siden av den grunn.

Tritrans versus Google Translate

Det er viktig å bruke de riktige verktøyene i SEO arbeidet med nettsidene eller bloggen din. Og ikke minst er det viktig å gjøre et godt stykke arbeid hvis du er i situasjoner der du skal oversette artikler eller andre tekster fra et språk til et annet. Du må bruke de riktige ordene, grammatikken og de riktige skrivemåtene. Her skal vi ta for oss to hjelpemidler i dette arbeidet, Tritrans og Google Translate.

Mange bruker Google Translate til denne oppgaven, men dette verktøyet er ikke bra nok alene. Det oversetter ikke alle ordene samt at det oversetter kun et alternativ for ordet. Derfor kan sammenhengen bli helt feil siden mange ord kan ha flere betydninger. Det er her det er nyttig å ha et tillegsverktøy som for eksempel Tritrans. Tritrans gjør oppslag i ordbøker på de tre språkene det kan oversettes fra og til. Språkene er engels, spansk og norsk. Ordbøkene som brukes er: Oxford Dictionaries for engelske ord, Real Academia Española for spanske ord og Bokmålsordboka for norske ord.

Når du oversetter tekster er det spesielt tre ting som er viktige:

  • Bruke riktig ord
  • Korrekt stavelse av ordet
  • Korrekt grammatikk og oppbygging av setninger.

For at leseren skal ta teksten seriøst er det viktig å ikke slurve med disse punktene. Du har kanskje sett tekster på nettsider, eller mottatt spam-mail der du tydelig ser at tekstene er direkte og helt ukritisk oversatt med Google Translate. Det er rett og slett bare søppel og helt uleselig.

Tritrans kan hjelpe til bruk av riktige ord

Når du oversetter er det viktig å finne frem til de riktige ordene. Det er her Tritrans kan komme inn som en hjelpende hånd. For å ta et enkelt eksempel kan vi bruke det engelske ordet «find». Hvis hvis vi oversetter dette fra engelsk til norsk gir Google oss resultatet «finne», mens Tritrans gir oss alternativene «finne» og «funn». Samme ordet i og for seg, men litt forskjellige betydninger. Man kan finne en bil, mens en arkeolog oftest gjør et funn. Og fra engelsk til spansk gir Google et alternativ og Tritrans fire alternativ. Slik er det også ofte på norsk. Ordet «account» får et svar av Google og seks svar av Tritrans, og alle brukes i forskjellige sammenhenger. Det er dumt å bomme på dette og det virker uprofesjonelt. Kontroller alltid ved å bruke Tritrans.

Korrekt stavelse av ord

Jeg tror neppe det er mange ting enkelte folk irriterer seg over enn feilstavelser. Hvis du er medlem av et nettforum vil du nok ha erfaring med det. Også kommentarfeltene i aviser på nett flommer over av frustrasjon i så måte. Staver man feil, og ofte så blir det lagt merke til og man fremstår som lite troverdig. For alt i verden! Du må dobbeltsjekke stavemåter. Dette gjelder naturligvis ikke bare når du oversetter, men ellers også. Bruk for eksempel Bokmålsordboka. Har du behov for alternativ kan du bruke synonymordboka. Både Tritrans og Google staver ordene korrekt, men ikke stol på at grammatikken til Google er riktig.

Oppbygging av setninger og grammatikk

La det bare være sagt først som sist: Er du ikke videre språkkyndig når det gjelder språket du oversetter til eller fra, så sett jobben ut til noen som er det. Jeg kan nesten garantere deg at du vil bomme på deler av oversettelsen hvis ikke. Det kan i mange tilfeller være vanskelig nok for profesjonelle å få til dette. Hvis ikke teksten som er oversatt fremstår som 100% leselig og normalt forståelig i forhold til hvordan setningene er bygget opp, så vil du fremstå i et dårlig lys og miste troverdighet. Dette gjelder spesielt om du oversetter faglige og tekniske tekster. Du må ikke bomme her. Få da heller hjelp av noen som kan det. Det er bedre å betale for en slik tjeneste enn å fremstå som inkompetent og uten troverdighet.

Så konklusjonen er at du bør bruke en kombinasjon av for eksempel Tritrans og Google når du oversetter mellom spansk, engelsk og norsk. Oversetter du andre språk må du finne tilsvarende verktøy som kan hjelpe deg.